1. RESERVERING

Wanneer u een reservering maakt op www.chenefleur.be, reserveert u via het
boekingssysteem rechtstreeks bij Camping de Chênefleur. Reserveren is mogelijk
door op www.chenefleur.be de stappen van het boekingssysteem te doorlopen.
Wanneer u vragen heeft of problemen tegenkomt bij het boeken, dan kunt u direct
contact opnemen met Camping de Chênefleur.
Bij het kopen op afstand (dus via telefoon, internet of post) geldt binnen de EU het
herroepingsrecht, ook wel de bedenktijd genoemd. Dit herroepingsrecht is niet van
toepassing wanneer u een kampeerplaats of accommodatie huurt op Camping de
Chênefleur. Dat betekent dat de reservering, die u maakt wettelijk definitief is.
Tussen u en “de Chênefleur” komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u
de schriftelijke bevestiging met factuur van Camping de Chênefleur.

2. DE KAMPEERPLAATS

Voor kampeerplaatsen geldt dat u kunt u verblijven met tent, vouwwagen, campingcar,
caravan of kampeerauto, tenzij anders wordt aangegeven. Caravans en campers
breder dan 2,5m of langer dan 8m (diesel inbegrepen) zijn niet toegestaan. Op een
kampeerplaats mogen maximaal 2 bijzettentjes en 1 partytent worden opgezet. Hiervoor
geldt een meerprijs.

3. VOORKEURPLAATS

Camping de Chênefleur probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen
en voorkeuren van de consument. Wanneer u een plaats met voorkeur boekt, wordt
deze definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur van het
recreatiebedrijf. Het vastleggen van een plaatsnummer is enkel geldig wanneer hiervoor
voorkeurskosten zijn betaald.

4. BETALINGEN

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen
2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor
de datum van aankomst door Camping de Chênefleur ontvangen te zijn. Bij reservering
binnen 6 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering
te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behoudt Camping
de Chênefleur zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de
reservering te annuleren.

5. PRIJZEN

De prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene
BTW toeslagen, heffingen en overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen,
ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar. Op www.chenefleur.be krijgt u tijdens
het reserveren een prijsopgave op uw beeldscherm. Hoewel deze prijzen met de uiterste
zorg in het systeem zijn geplaatst, behoudt de camping zich het recht voor om terug te
komen op een prijsopgave. De totaalprijs wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke
bevestiging met factuur van Camping de Chênefleur. Prijzen zijn inclusief BTW.

6. BORG

Huuraccommodaties: Camping de Chênefleur heeft het recht om voor het huren van een
accommodatie een borg in rekening te brengen. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald,
mits de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris
ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris.
Huurartikelen: Ook voor het huren van producten kan een borg in rekening brengen. De
borg wordt terugbetaald op het moment dat deze huurartikelen onbeschadigd worden
ingeleverd.

WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN

Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de
gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van
toepassing. Voor alle wijzigingen kunnen wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

7. ANNULERINGSVOORWAARDEN

a. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en
6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom +
reserveringskosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor
aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening
gebracht.
c. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de
aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
d. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd
vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
e. U dient schriftelijk te annuleren.

8. ANNULERINGS- en REISVERZEKERING

Het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering wordt geadviseerd. Een
annuleringsverzekering vrijwaart u voor de kosten van annulering van de
verhuuraccommodatie/kampeerplaats.
Neem voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering contact op met uw
verzekeringsagent of -maatschappij.

9. AANKOMST EN VERTREK

De aankomst- en vertrektijden vindt u terug op uw reserveringsbevestiging, die
u rechtsreeks van de camping ontvangt. Kamperen: Bij vertrek dient de
kampeerplaats ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Huuraccommodaties:
Direct na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris
op de receptie van het recreatiebedrijf te melden. Op de dag van vertrek dient u de
accommodatie opgeruimd en schoon achter te laten.

10. VOERTUIGEN

Tijdens de huurperiode, die vermeld wordt op de reserveringsbevestiging, heeft u
toestemming om met een voertuig het terrein van de camping te betreden. Per
kampeerplaats of huuraccommodatie is 1 voertuig toegestaan. Het voertuig dient altijd
op de eigen plaats geparkeerd te worden. Het is verboden om te parkeren op de wegen
van het kampeerterrein. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 uur en
07.00 uur

11. BEZOEKERS

Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst te allen tijde te melden bij de
receptie van de camping. Bezoekers betalen een bezoekerstarief en kunnen hun
voertuig op de parking bij de ingang parkeren.

12. HUISDIEREN

Afhankelijk van de accommodatie of periode gelden er regels ten aanzien van huisdieren.
Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn. De hygiënische wandelingen van honden
dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren. Huisdieren zijn in sommige gebouwen niet
toegestaan (o.a. de sanitairgebouwen). Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht
achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier
aansprakelijk. Tevens dient de eigenaar er voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn
huisdier andere gasten niet stoort.

13. AANSLUITING ELEKTRICITEIT

Voor een kampeerplaats geldt dat de aansluiting op het elektriciteitsnet van de camping
gebeurt met een eurostekker.

14. ZWEMBAD

De toegang tot het zwembad is voorbehouden aan huurders van een accommodatie
of kampeerplaats en eventuele bezoekers (betalend) die in het bezit zijn van een
betalingsbewijs. Het zwembadreglement (zie ingang zwembad) dient ten strengste
nageleefd te worden.

15. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS

Camping de Chênefleur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van
de via de camping aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit
letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door de camping of
door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.
B. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie dienen de
gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien
door de op zijn terrein aanwezige gasten.
C. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast
opleveren kunnen, na een waarschuwing uit de accommodatie of van het
recreatiebedrijf verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.
D. Uitspraken van medewerkers van de camping, in welke functie dan ook,
betreffende de aansprakelijkheid van het recreatiebedrijf, binden het
recreatiebedrijf niet.
E. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het op het recreatiebedrijf stil te zijn.
F. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij schade aan de eigendommen van het
recreatiebedrijf

ACTIEVOORWAARDEN

Korting wordt berekend over de basishuurprijs (niet over bij te boeken/
verplichte extra’s, toeristenbelasting, kosten elektriciteit of kosten
eindschoonmaak).
• Geldt alleen voor nieuwereserveringen.
• Geldt niet in combinatie met andereaanbiedingen.
• Beschikbaarheid kan per park/aankomstdatum verschillen en isbeperkt.
• Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfoutenvoorbehouden.