Disclaimer

Camping De Chênefleur is zorgvuldig te werk gegaan bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website.

Desalniettemin is het mogelijk dat er kleine foutjes of onjuiste informatie voorkomen. Camping de Chênefleur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of fouten en/of onvolledige informatie, noch voor de problemen die het zou kunnen veroorzaken door de verspreiding van deze informatie.

Via de website kunt u, bijvoorbeeld via links, worden geleid naar informatie die wordt aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Camping de Chênefleur niet gecontroleerd, noch getest of deze volledig, juist en/of fair is. 

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Camping De Chênefleur is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail via internet naar Camping De Chênefleur wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.